Regulamin

REGULAMIN PARKU LINOWEGO NA LINIE

1. Wejście na platformy w Parku Linowym Na linie i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć
miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu wstępu, odbyciu szkolenia
instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody parku linowego
należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko
doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
3. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
4. Z atrakcji parku linowego mogą korzystać osoby, które spełniają następujące kryteria:
• TRASA LINOWA DZIECIĘCA- „Panda”: minimalny wzrost z podniesionymi rękami: 130cm, minimalny wiek: 4
lat, maksymalna waga: 100kg. Dzieci mogą samodzielnie przechodzić trasę pod ścisłym nadzorem opiekuna lub
instruktora znajdującego się na ziemi pod trasą linową.
• TRASA LINOWA średnia „Koala”: minimalny wzrost z podniesionymi rękami: 160cm, maksymalna waga:
120kg, minimalny wiek: 9lat. Osoby w wieku 9 – 11 lat: przejście tylko z osobą pełnoletnią, która musi przechodzić
trasę wraz z dzieckiem i pomagać podczas asekuracji. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie
dwójce dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
Uczestnicy w wieku od 12 do 17 lat mogą korzystać z atrakcji bez opieki osoby dorosłej po uprzednim
przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze odpowiedzialność za
niepełnoletniego uczestnika.
• TRASA LINOWA wysoka „Grizzly”: minimalny wzrost z podniesionymi rękami: 180cm, maksymalna waga:
120kg, minimalny wiek: 12 lat. Uczestnicy w wieku od 12 do 17 lat mogą korzystać z atrakcji bez opieki osoby
dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze
odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika.
• BIG SWING, TYROLKI: max.120kg
6. Każdy uczestnik przed wyruszeniem na trasy otrzymuje certyfikowany sprzęt asekuracyjny (uprząż, lonża,
karabinki, bloczek oraz kask) chroniący podczas pokonywania tras przed upadkiem z wysokości, umożliwiający
bezpieczne korzystanie z parku linowego.
7. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są
jakiekolwiek zmiany przy nim.
8. Biżuterię, okulary, zawartość kieszeni oraz inne luźne przedmioty powinny zostać odpowiednio zabezpieczone
lub zdjęte tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia Uczestnika oraz osób postronnych.
Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, schorzeniach, które
mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń/elementów
medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.). W przypadku długich włosów należy je
zabezpieczyć poprzez spięcie lub schowanie pod kask.
9. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków
ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Zabronione jest wnoszenie
alkoholu oraz poza wyznaczonymi miejscami na terenie Parku Linowego spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
10. Zarządca parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
11. Zarządca Parku linowego Na linie zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parku osób, które nie
przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu, bez prawa żądania zwrotu ceny za bilet.
12. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
13. Na terenie Parku linowego Na linie obowiązuje zakaz niszczenia roślin oraz elementów parku linowego. Wstęp
na teren parku może odbywać się wraz z psami, jednakże muszą one pozostać zapięte na smyczy oraz pozostać
pod ciągłym i bezpośrednim dozorem. Za szkody na terenie parku odpowiedzialność ponosi właściciel
psa.

14. Godziny otwarcia parku linowego:

maj: sb i nd 11:00 – 18:00, czerwiec: sb i nd 11:00 -19:00 (od zakończenia roku szkolnego codziennie), lipiec i
sierpień: codziennie od 11:00 do 19:00, wrzesień i październik: sb i nd 11:00 – 18:00. Kasa biletowa otwarta do
godziny przed zamknięciem parku linowego.
15. Zarządca parku zastrzega sobie prawo do przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie, w razie
złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza etc.) lub innego niespodziewanego zdarzenia,
mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczestników. Osoby, które były zmuszone do przerwania uczestnictwa w
związku z w/w warunkami mogą wykorzystać bilet w innym terminie. W tym celu należy niezwłocznie udać się do
punktu sprzedaży celem dokonania odpowiedniego zapisu.
16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów należy
do obsługi parku.

ZASADY ASEKURACJI:

1. Każda trasa linowa rozpoczyna się od drabinki wejściowej. Asekuracja na drabinie odbywa się za pomocą
urządzenia samohamownego. Karabinek znajdujący się na końcu liny asekuracyjnej należy przypiąć do karabinka
znajdującego się przy uprzęży .
2. Po dojściu do platformy umieszczonej na drzewie należy przepiąć się do pętli asekuracyjnej oznaczonej kolorem
czerwonym (opisanej wokół drzewa). Przepiąć należy się najpierw karabinkiem a później bloczkiem do tej samej
pętli. Dopiero po wykonaniu tych czynności można odpiąć linę asekuracyjną od uprzęży.
3. Przed rozpoczęciem wejścia na przeszkodę linową należy odpiąć bloczek i przypiąć go do liny asekuracyjnej
oznaczonej kolorem czerwonym znajdującą się pomiędzy drzewami na danej przeszkodzie linowej. Następnie
należy przepiąć lonżę zakończona karabinkiem do tej samej liny asekuracyjnej za bloczkiem (w stosunku do
kierunku przemieszczania się). Na końcu należy założyć karabinek na bloczek. Z taką asekuracją przechodzimy
wszystkie przeszkody i zjazdy tyrolskie.
4. Po dojściu do następnej platformy należy przepiąć najpierw karabinek do pętli asekuracyjnej wokół drzewa, a
następnie przypiąć bloczek do tej samej pętli lub do liny asekuracyjnej następnej przeszkody.
5. Po każdym wpięciu karabinka lub bloczka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty. Przed
wejściem na kolejną przeszkodę należy zawsze sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
6. Podczas przejścia przez park linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika,
a chwytać można jedynie za lonżę z bloczkiem.
7. W przypadku nietypowych przeszkód należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na
tabliczkach informacyjnych.
8. Podczas zjazdów tyrolskich nie należy dotykać rękoma lin stalowych.
9.Podstawowa zasada asekuracji polega na tym, żeby ZAWSZE być wpiętym do liny asekuracyjnej.

Życzymy udanej zabawy!

Park linowy Park linowy został wykonany

operator: Na line Joanna Biedermann przez firmę:
ul. Rekreacyjna 16 75-436 Koszalin

PROJECT OUTDOOR s.r.o.
tel. 506 703 456
Na Strelnici 343/48 779 00
tel. +420 585 235 469